Alustavia tuloksia (uusia tuloksia lisätty 6.3.)

Suomenkieliset koulut, vanhemmat ja opettajat

Vastausaika oli 20.1.-11.2.

Kouluja oli mukana yhteensä 48 (+ ruotsinkieliset koulut, joissa osassa tutkimus vielä menossa)

Kuntia 20 (+ ruotsinkieliset kunnat)

Taustatietoja

Vanhemmat: Äidit vastasivat selkeästi isiä aktiivisemmin. Vastaajista noin 86% oli äitejä tai lapsen naispuolisia huoltajia. Suurin osa vastaajista oli syntynyt 1970-luvulla (63%). Tyttöjen ja poikien vanhemmat vastasivat lähes yhtä aktiivisesti.

Opettajat: Kyselyyn vastanneista opettajista 76% oli naisia. Opettajien työkokemus vaihteli 1,5 vuodesta 33 vuoteen. Vastaajien ikäjakauma oli melko tasainen; suurin osa vastaajista oli syntynyt 1960- tai 1970-luvulla. 

Teema 1: Kodin ja koulun yhteistyö

Kysymys 1: Tunnen itseni tervetulleeksi lapseni kouluun (kysymys vanhemmalle) / vanhemmat toivotetaan aidosti tervetulleeksi koulullemme (kysymys opettajalle)

Kysymykseen oli vastannut 435 vanhempaa. Heistä 78% tunsi itsensä täysin tervetulleeksi kouluun ja 17 % osittain. Yhdellätoista vastaajalla ei ollut mielipidettä asiaan (2%). Eri mieltä asiasta oli 3% vastaajista (osittain tai täysin eri mieltä).

Kysymykseen oli vastannut 153 opettajaa. Heidän mielestään vanhemmat olivat tervetulleita kouluun (66% täysin samaa mieltä ja 30% osittain samaa mieltä). Loput vastaajat olivat joko osittain eri mieltä tai heillä ei ollut mielipidettä asiaan. 

Kysymys 2: Vanhempia kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli kouluyhteisössä

Kysymykseen oli vastannut 432 vanhempaa. Heistä 32% oli täysin sitä mieltä, että vanhempia kannustetaan kouluyhteisön toimintaan aktiivisesti. Osittain samaa mieltä asiasta oli 40% vanhemmista. 14% ei osannut kertoa mielipidettään ja 14% oli joko osittain tai täysin eri mieltä asiasta.

Kysymykseen oli vastannut 154 opettajaa, joista 44% oli täysin sitä mieltä, että vanhempia kannustetaan ottamaan aktiivinen rooli kouluyhteisössä. Osittain samaa mieltä asiasta oli 46% vastaajista. 

Kysymys 3: Mielestäni kouluun on helppoa ottaa yhteyttä ongelmien tai kysymysten yhteydessä (kysymys vanhemmille, vastaajia 435  / vanhempien on helppo ottaa yhteyttä kouluun ongelmien ja kysymysten yhteydessä (kysymys opettajalle, vastaajia 154)

Vanhemmista 66% koki, että kouluun on helppo ottaa yhteyttä ongelmien ja kysymysten kanssa. Osittain samaa mieltä oli 27% vanhemmista. Vanhemmista 4% oli joko osittain tai täysin eri mieltä asiasta.

Myös opettajista 66% oli sitä mieltä, että vanhempien on helppoa ottaa kouluun yhteyttä tarvittaessa. Osittain samaa mieltä asiasta oli 29% opettajista.

Siirry työkalupalkkiin